Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme v souladu s účinnou legislativou o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje provozovatel zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob pohybu takových údajů (GDPR) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré informace ohledně zpracování a nakládání s vašimi osobními údaji naleznete níže.

1. Kontaktní informace provozovatele e-shop www.isokor.cz

Rodinná firma, s.r.o.
023 51 Raková, č. 1631
Slovenská republika
IČO: 51 689 871
IČ DPH: SK2120753712

Registrace: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70008/L
Statutární orgán: Marek Stráňavský, +421 949866562, info@isokor.cz

2. Jak a jaké osobní údaje zpracováváme

Abychom mohli efektivně provádět provozování internetového obchodu a mohli Vám přinášet soutěže, doručovat novinky, posílat zboží a provádět další úkony nezbytné pro fungování internetového obchodu, potřebujeme od vás sbírat určité osobní údaje. Respektujeme Vaše soukromí a proto zpracováváme pouze údaje nezbytné pro výkon naší činnosti v souladu s účinnými zákony a nařízeními. Do této kategorie zpracovávaných údajů spadají následující:

 • Nezbytné údaje jako jméno a příjmení, adresa bydliště, (V případě živnostníků a právnických osob IČO a DIČ).
 • Kontaktní údaje jako telefonní číslo, adresa doručení, e-mail.
 • Vaši historii nákupu a aktivity na našich stránkách.
 • Informace související s naší komunikací, e-mailovou, na sociálních médiích, telefonicky a všechny další druhy komunikace v elektronické nebo písemné podobě. Tyto informace se týkají hlavně vašich objednávek, reklamací, podnětů a dalších důvodů, v rámci kterých probíhal mezi Vámi a provozovatelem internetového obchodu určitý druh komunikace spojený v výkonem provozování internetového obchodu.
 • Informace poskytnuté při platbách – transakční údaje, číslo platební karty nebo jiné finanční informace spojené s transakcemi. Údaje z platební karty neuchováváme.
 • Soubory Cookie. Jedná se o malé textové soubory, které web ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky těmto souborům si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích. Čti více o souborech cookie, které zpracováváme.

3. Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme ze 3 hlavních důvodů:

 • K uzavírání kupních smluv jejichž předmětem je prodej a doručení zboží z našeho internetového obchodu. Primárně se jedná o zpracování objednávek a informací s nimi spojených, jako jméno a příjmení, adresa doručení, fakturace, daňové doklady a pod.
 • K plnění zákonných povinností, zákon nám určuje povinnosti, na jejichž výkon je nezbytné pracovat is Vašimi osobními údaji, například potřebujeme Vaše údaje pro případné reklamace které by mohly nastat. Také jsou například nezbytné pro vedení účetnictví.
 • Pro účely marketingové propagace, newsletter, přizpůsobení reklam a informování o našich produktech.

4. Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Vaše data zůstanou u nás. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • společnosti podílející se na expedici zboží Packeta
 • společnosti podílející se na expedici plateb Comgate
 • poskytovatel e-mailingové služby Mailchimp

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • účetní společnost GRO Economy

5. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

COMPLIANZ

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

6. Vaše práva spojená s naším zpracováním vašich údajů

Zákony i Nařízení (GDPR) Vám udělují řadu práv, která poskytují institut ochrany proti zneužití vašich osobních údajů. Jedná se o následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo od nás žádat informaci či a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a to hlavně proč zpracováváme Vaše údaje, jaké údaje zpracováváme, komu mohou být, případně budou údaje poskytnuty, jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat a pod.
 • Právo na opravu osobních údajů – máte právo žádat opravu údajů, které byly zadány nesprávně, případně neúplně.
 • Právo na výmaz osobních údajů – máte právo abychom vymazali Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány a/nebo zpracovávány, odvolali jste svůj souhlas a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování, byly zpracovávány nezákonně, musí být vymazané podle práva České Republiky nebo práva Evropské Unie nebo namítáte vůči zpracování osobních údajů, které je vykonáváno na právním základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu a nepřevažují žádné právní důvody pro jejich zpracování.
 • Právo na omezení zpracovávání osobních údajů – máte právo abychom Vaše osobní údaje zpracovávali jen na nezbytné zákonné důvody.
 • Právo na přenosnost osobních údajů – máte právo požádat nás o poskytnutí Vašich osobních údajů jinému provozovateli, pokud je toto zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu.
 • Právo na odvolání souhlasu – máte právo kdykoli odvolat váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování – máte právo požádat, aby individuální rozhodování bylo vůči vám neúčinné.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Na závěr

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese v sekci kontakt nebo zavolejte na tel. č. 00421 949 866 562.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2023

© Copyright - Isokor ČR